Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Отгонтэнгэрийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа шинэ хаяг хийж байршууллаа.

Отгонтэнгэрийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид 06 сарын 27 - 07 сарын 02-ны хугацаанд Тарвагатайн нурууны БЦГ-ын Идэрийн эх, Туна, Жаргалант, Ямаа...

Хамгаалалтын захиргаа ''Дэлхийн байгаль хамгаалах өдөр''-ийг угтан Богдын гол багийн иргэдийн дунд танин мэдэхүйн АХА тэмцээнийг зохион байгууллаа.

''Байгаль хамгаалах өдрийг угтан '' ЕБС-ын ахлах бүлгийн сурагчдад сургалт зохион байгууллаа.

Үндэсний бичиг соёлоо хадгалцагаая аяны хүрээнд ''Ном бол ертөнцийг харах цонх'' сэдэвт илтгэлийн уралдаан зохион байгууллаа.

Улиастай сумын ЕБС-дын 6-10 ангийн сурагчдад ''ТХГН-ийн үнэ цэнэ, ач холбогдол '' сургалт зохион байгууллаа.

“Хөшөө дурсгалыг хамгаалах өдөр''-ийг тэмдэглэн Алдархаан сумын 6-9 -р ангийн сурагчдын дунд аялал зохион байгууллаа.

“Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслөөс 04сарын 3-9 ны өдрүүдэд “ТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргаадад компьютер т...

хамтран Аймгийн экологийн анхдугаар олимпиадыг 3-р сарын 29нд зохион байгууллаа.

03 сарын 22 – “Завхан аймгийн БО-ны салбарын байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөн”-ийг зохион байгууллаа.

Салбарын байгууллагуудын нээлтэй өдрийн хаалтын арга хэмжээг төв талбайд зохион байгууллаа.

3-р сарын 17нд ''Нээлттэй өдөрлөг''-ийн хүрээнд Ахмадын холбоотой хамтран 6-н багийн ахмадуудын дунд ''АХА'' тэмцээн зохион байгууллаа.