Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Улиастай сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн эко клубын сурагчдад экологийн боловсрол олгох, танин мэдэхүй, судалгааны арга зүйд суралцах аялалыг зохион байгу...

Хамгаалалтын захиргаа ‘’ тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэг’’ зохион байгуулах ажлын хүрээнд: Улиаст...

Өсвөрийн байгаль хамгаалах эко клубын сурагчдад “Ногоон паспорт” гардуулан өглөө .

"ЗӨВ ТЭМҮҮЛЭЛ-ЭХ ОРОНЧ МАНЛАЙЛАЛ" СУРГАЛТ ДАДЛАГА 14 ХОНОГ ҮРГЭЛЖИЛНЭ.

Отгонтэнгэрийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа шинэ хаяг хийж байршууллаа.

Отгонтэнгэрийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид 06 сарын 27 - 07 сарын 02-ны хугацаанд Тарвагатайн нурууны БЦГ-ын Идэрийн эх, Туна, Жаргалант, Ямаа...

Хамгаалалтын захиргаа ''Дэлхийн байгаль хамгаалах өдөр''-ийг угтан Богдын гол багийн иргэдийн дунд танин мэдэхүйн АХА тэмцээнийг зохион байгууллаа.

''Байгаль хамгаалах өдрийг угтан '' ЕБС-ын ахлах бүлгийн сурагчдад сургалт зохион байгууллаа.

Үндэсний бичиг соёлоо хадгалцагаая аяны хүрээнд ''Ном бол ертөнцийг харах цонх'' сэдэвт илтгэлийн уралдаан зохион байгууллаа.

Улиастай сумын ЕБС-дын 6-10 ангийн сурагчдад ''ТХГН-ийн үнэ цэнэ, ач холбогдол '' сургалт зохион байгууллаа.

“Хөшөө дурсгалыг хамгаалах өдөр''-ийг тэмдэглэн Алдархаан сумын 6-9 -р ангийн сурагчдын дунд аялал зохион байгууллаа.

“Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслөөс 04сарын 3-9 ны өдрүүдэд “ТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргаадад компьютер т...