Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

“Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслөөс 04сарын 3-9 ны өдрүүдэд “ТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргаадад компьютер т...

хамтран Аймгийн экологийн анхдугаар олимпиадыг 3-р сарын 29нд зохион байгууллаа.

03 сарын 22 – “Завхан аймгийн БО-ны салбарын байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөн”-ийг зохион байгууллаа.

Салбарын байгууллагуудын нээлтэй өдрийн хаалтын арга хэмжээг төв талбайд зохион байгууллаа.

3-р сарын 17нд ''Нээлттэй өдөрлөг''-ийн хүрээнд Ахмадын холбоотой хамтран 6-н багийн ахмадуудын дунд ''АХА'' тэмцээн зохион байгууллаа.

3-р сарын 16нд Дэлхийн усны өдрийг угтаж Улиастай сумын СӨБ-ийн ахлах бүлгийн сурагчдын дунд ''Аав ээж би'' тэмцээнийг ХНЗГСГЗ, БОАЖГ-тай хамтран зохион ба...

3-р сарын 16нд Завхан аймгийн Байгаль орчны салбарын байгууллагууд Богдын голын багийн иргэдтэй уузалт зохион байгуулж салбарын үйл ажиллагааг танилцуулж иргэ...

Отгонтэнгэрийн УТХГ-ын Хамгаалалтын захиргаа, Завхан аймгийн Идэр сумын ЗДТГ, БОТХ-ийн тасагтай хамтран Идэр сумын Ойн мэргэжлийн байгууллагууд, ойн нөхөрлөл, и...

Завхан аймгийн Байгаль орчны салбарын байгууллагуудын "Нээлттэй өдөрлөг"-ийн үйл ажиллагааг 03 сарын 15-ны 12 цагаас зохион байгуулж эхэллээ.

Байгаль орчны салбарын байгууллагуудын дунд ''Цасны баяр 2018'' арга хэмжээг зохион байгууллаа

Улаагчны хар нуурын БЦГ-т ХНЗГСГЗ-тай хамтран хяналт шалгалт, биотехникийн арга хэмжээг хэрэгжүүллээ

Отгонтэнгэрийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа, БОАЖГ-тай хамтран Тарвагатайн нурууны БЦГ-ын Улаанхаалга чиглэлд биотехникийн арга хэмжээг хэрэгжүүллээ.