Энэ жилийн усны өдрийг ‘’ЦЭНГЭГ УС – ТЭГШ ХҮРТЭЭМЖ’’  сэдвийн хүрээнд  тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаатай холбогдуулан байгаль дэлхийгээ хайрлах,   усны ач холбогдол, усны хэрэглээ, эрүүл ахуй зүй зохистой ашиглах  чиглэлээр мэдлэгийг сургуулийн өмнөх боловсролын  ахлах бүлгийн хүүхдүүд, багш нарт  сурталчилан таниулах  , багш , сурагчдын  бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилгоор Улиастай сумын  сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын ахлах бүлгийн сурагчдын дунд ‘’ААВ ЭЭЖ БИ’’ дэвжээ тэмцээнийг  3-р сарын 22 нд ХНЗГСГЗ, Отгонтэнгэрийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа хамтран зохион байгууллаа.  Улиастай сумын СӨБ-ын 6  цэцэрлэг энэхүү арга хэмжээнд оролцсоноос эхний 4 байр шалгаруулан өргөмжлөл, медаль, мөнгөн шагнал, үнэ бүхий зүйлээр шагнаж урамшуулав.

  1-р байр : Улиастай сумын Улсын тэ