Отгонтэнгэрийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа

  • 1994 онд байгуулагдсан
  • 70462361, 99079705
  • otgontenger@mpa.gov.mn
  • Завхан аймаг, Улиастай хот Жинст баг

Ерөнхий танилцуулга

Отгонтэнгэрийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа нь Монгол Улсын засгийн газрын 9-р тогтоолыг үндэслэн Байгаль Орчны Сайдын 1994 оны 3-р сарын 22 өдрийн 40-р тушаалaaр байгуулагдсан.   Байгаль Орчин  Аялал Жуулчлалын Сайдын  2020  оны  02 сарын 12 өдрийн А/79  тоот тушаалаар тус хамгаалалтын захиргаа нь хамгаалалтын захиргааны дарга-1, судалгаа, шинжилгээ,  мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн-1, хуулийн хэрэгжилт, хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн-1, Аялал жуулчлал, сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн -1, Байгалийн нөөцийн хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн-1, Байгаль хамгаалагч -12, нягтлан бодогч -1, Нярав, бичиг хэрэг, архив дотоод ажил хариуцсан ажилтан-1, үйлчлэх ажилтан/ жолооч,  үйлчлэгч галч ,сахиул -3, гэрээгээр ажил гүйцэтгэх байгаль хамгаалагч -4  нийт 26  орон тоогоор баталсан. Одоо тус хамгаалалтын захиргаа   дарга, нягтлан бодогч,  мэргэжилтэн-4,  байгаль хамгаалагч-15, жолооч, үйлчлэгч, нярaв гэсэн 24 aжилтaнтaй ажиллаж байна.