07-р сарын 10-15ны хугацаанд хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн П.Мөнхзул, Х.Цэгмидзаяа, жолооч Б.Ууганболд нарын бүрэлдэхүүнтэй Улаагчны хар нуурын БЦГ-т ажиллаа. Ажиллах хугацаанд  Шинээр барьсан пост,00-ын гадна талыг  улаан зосоор зостлоо. Ажиллах хугацаанд нийт 1610 дотоод аялагч, 16 гадаад жуулчин 560 автомашин тус цогцолбор газарт нэвтэрсэн байна.   Жуулчдад тухайн газрын нутгийн талаар мэдээлэл өгч үзэх газруудыг танилцуулж хоггүй аялахыг уриалж хогийн уут өгч  хогийг авч, мөн түр хогийн цэгт төвлөрүүлэн тээвэрлэн ажиллаа. Нийт 6 удаагийн явалтаар 2тн хогийн тээвэрлэн  төвлөрсөн хогийн цэгт буулган ажиллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now