Хамгаалалтын захиргаа ‘’ тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн   хэлэлцүүлэг’’  зохион байгуулах ажлын хүрээнд:  Улиастай сумын БО-ны салбарын байгууллагууд  , Орчны бүсийн  Идэр , Алдархаан, Эрдэнэхайрхан, Цэцэн-уул  сумуудад   хуулийн хэлэлцүүлэг  4  удаа зохион байгуулж  орчны бүсийн иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж  саналыг авч ажилласан. Энэхүү арга хэмжээнд нийт  120 иргэн оролцсон.   

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now