Улаагчины хар нуур БЦГ

Ерөнхий танилцуулга

Засаг захиргааны нэр: Завхан аймгийн Цэцэн Уул, Сантмаргац,  Завханмандал, Эрдэнэхайрхан сумд
Талбай, га: 259403.33
Тусгай хамгаалалтад орсон үндэслэл:  Энэ бүс нутгийн тааламжтай нөхцөлд түшиглэсэн аялал жуулчлал, амралт сувиллын газрыг хөгжүүлэх зорилгоор 259403 га талбайг хамруулан 2010 онд БЦГ-ын ангиллаар улсын тусгай хамгаалалтад авсан байна.
ТХГ-ын байдал: Улаагчны хар нуур, түүний газар нутаг нь Бор хярын элсэн тарамцагийн ар хөвөөнд байрлах бөгөөд элсэн хурдсанд хаагдаж тогтсон цэнгэг уст нуур юм. Байгалийн мужлалаар Алтайн ар говийн Хар ус, Хяргас нуурын дэд мужид багтана. Энэ бүсэд орших Улаагчны хар нуур, Хүнгүйн хар нуур зэрэг цэнгэг уст нууруудыг хамгаалах, нууруудын загасны нөөцийг өсгөх, үржүүлэх, нүүдлийн шувуудын зусах, өндөглөх таатай нөхцлийг бий болгох зорилготой.