Хамгаалалтын захиргааны дэргэдэх  Өсвөрийн байгаль хамгаалах эко клубын сурагчдад “Ногоон паспорт” гардуулан өглөө 

 Өсвөрийн байгаль хамгаалагчдыг бэлтгэх , хүүхэд залуучуудын оролцоог байгаль хамгаалах үйлсэд нэгтгэх зорилготойгоор БОАЖЯ-наас  “Ногоон паспорт” аяныг өргөжүүлж орон  даяар зохион байгуулсан. Энэ аяны нээлт 9-р сарын 26нд Завхан аймагт зохион байгуулагдсан.    Энэ аяны хүрээнд  хамгаалалтын захиргаа   Улиастай сумын Дэвшил сургуулийн 7-б бүлгийн  Өсвөрийн байгаль хамгаалагч  клубын   37 сурагчдад  “Ногоон паспорт”-ыг гардуулан өглөө .

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now